Vakantiegeld vaak op aan andere zaken.

10 juli 2017
Bij het merendeel van de Nederlanders gaat het jaarlijkse vakantiegeld ook dit jaar niet op aan vakantie. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is het voor veel mensen erg belangrijk om wat extra centen achter de hand te hebben voor andere zaken. Bij onderzoek onder ruim 1100 mensen gaf 45 procent aan ook echt op reis te gaan van het vakantiegeld.

Dat is wel een fractie meer dan vorig jaar, maar bijvoorbeeld minder dan vijftien jaar terug. Toen zei nog 49 procent dit te doen. Het Nibud merkt onder meer dat Nederlanders het vakantiegeld vaker gebruiken om mee te sparen. Dit wordt de laatste paar jaar door ongeveer twee vijfde van de mensen gedaan, bijna twee keer zoveel als in 2002. ,,Het hebben van spaargeld is tegenwoordig noodzakelijker dan een aantal jaren geleden. Denk aan het opvangen van het eigen risico in de zorg, of het feit dat vanaf 2018 bij de aankoop van een huis niet meer dan de waarde van een huis mag worden geleend”, zegt Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.

Andere zaken waar vakantiegeld veel voor wordt gebruikt zijn bijvoorbeeld het aflossen van schulden, huishoudelijke uitgaven en kortere uitstapjes. Hier valt op dat het aantal mensen dat met dit extraatje schulden en betalingsachterstanden wil wegwerken de laatste paar jaar geleidelijk iets oploopt, van 12 procent in 2015 naar 15 procent dit jaar. Verder blijkt dat het percentage bovenmodale inkomens dat het vakantiegeld in beleggen steekt, ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld (van 5 naar 10 procent). Over de gehele linie kiest echter nog altijd maar zo’n 3 procent voor deze optie, evenveel als twaalf maanden terug.

Overigens gaat een ruime meerderheid van de Nederlanders wel degelijk op vakantie, sommigen zelfs meerdere keren. Slechts 22 procent van de ondervraagden liet aan het Nibud weten dit jaar thuis te blijven. Dat is exact hetzelfde percentage als vorig jaar. Er waren dit jaar wel wat meer mensen die als reden hiervoor aandroegen dat ze een vakantie te duur vinden.

Wanneer vakantiegeld in één keer wordt uitbetaald, gaan Nederlanders er bewuster mee om dan wanneer het maandelijks wordt overgemaakt. Ongeveer 40 procent van de mensen die het vakantiegeld in één keer ontvangen, zet het op de spaarrekening. Bij mensen die het geld maandelijks ontvangen, is dat percentage 27 procent. Het overgrote deel van de ondervraagden, 84 procent, ontvangt het vakantiegeld één keer per jaar in mei of juni. Grote hoop Bij mensen die het bedrag maandelijks krijgen overgemaakt, belandt het bedrag vaak op de ‘grote hoop’ voor de normale uitgaven.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 27-06-2017

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.