Kaas- en viswinkels zijn in trek.

19 juni 2017
Terwijl slagers en groentewinkels terrein verliezen op supermarkten, groeit het aantal kaas- en viswinkels in Nederland. Dat blijft uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal kaaswinkels (boerenwinkels en marktkramen niet meegerekend) nam van 2007 tot 2017 toe met 130 tot 605, een groei van ruim 27 procent. De afgelopen vier jaar was sprake van een versnelling: per saldo kwamen er 80 winkels bij. Amsterdam kende zelfs een explosieve groei van het aantal kaaswinkels: met 80 procent.

Drenthe zag het aantal kaaswinkels in tien jaar tijd verdubbelen van 10 tot 20. In Groningen ging dat aantal van 5 naar 15. Een afwijking is mogelijk omdat het CBS in dergelijke onderzoeken afrond op vijftallen. Een verklaring voor de groei zou kunnen dat Nederlanders meer belangstelling hebben gekregen voor bijzondere en speciale voedingsmiddelen, zegt een CBS-medewerkster.

Behalve kaaswinkels zijn er in 2017 ook meer viswinkels, winkels in natuurvoeding en winkels in buitenlandse voeding dan in 2007. De groei bij de viswinkels bedroeg 35 procent en het aantal winkels in natuurvoeding en buitenlandse voeding nam toe met ongeveer 18 procent. Het aantal groentewinkels daalde daarentegen met bijna 30 procent. Ook het aantal slagers en poeliers daalde, met respectievelijk bijna 19 procent en 12 procent.

Ook in de horeca is sprake van een aantal stevige trends. Het aantal hotels, restaurants en cafetaria’s neemt toe, maar er zijn minder cafés, zo blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van ING. In vijf jaar tijd steeg het aantal restaurants met 15 procent en nam het aantal hotels met een kwart toe. Er zijn nu bijna 5000 hotels en ongeveer 5000 restaurants en cafetaria’s. Het aantal kroegen dook onder de 11.000.

Door de aantrekkende economie groeit de omzet in alle takken van de horeca. Dit jaar is er volgens de economen 5 procent meer omzet te verdelen in de sector. De klandizie neemt vrijwel overal toe. Onderzoekers van ABN Amro melden dat het aantal zelfstandige winkeliers de afgelopen dertien jaar met 10.000 is afgenomen. Zij waarschuwen voor een kaalslag in het winkellandschap door de opkomst van de webshops. Volgens hen moeten detaillisten samenwerken om winkelgebieden attractiever te maken.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 07-06-2017

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.