Fries als toerist in eigen provincie vergeten.

16 juni 2017
Ondernemers en overheden in Friesland zetten stevig in op versterking van het toerisme. Ze vergeten een wel heel belangrijke partij: de eigen inwoners, zo stelt onderzoeker Jelmer Jeuring. Nieuwe dingen ontdekken, leren omgaan met het onbekende.

Het is niet zo vreemd dat Jelmer Jeuring dinsdag promoveert op zijn onderzoek naar de betekenis van toerisme in Friesland. Hij leeft zijn leven als een reiziger en verhuist van plek naar plek om onderzoek te doen naar het handelen van de mens, of die nu lokaal geworteld is of ergens als passant verblijft. ,,Hoe gaan mensen om met verandering, met gevaar of met het onbekende? En waarom maakt de eigen plek vaak onbemind als vakantiebestemming? Dat vind ik interessant’’, zegt de in Beetsterzwaag opgegroeide Jeuring.

De 37-jarige onderzoeker promoveert dinsdag in Leeuwarden op zijn promotieonderzoek Perspectives on proximity tourism in Fryslân, kort gezegd: toerisme dicht bij huis. Dit onderzoek heeft hij uitgevoerd bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het European Tourism Futures Institute van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Het promotietraject is onderdeel van het Campus Fryslân programma en richt zich op de hotspot Toerisme van de Kennisagenda Fryslân. De voornaamste conclusie die Jeuring trekt, is dat toeristische ondernemers, overheden en inwoners Friesland voor zichzelf vaak niet als toeristische trekpleister zien. Alle registers worden opengetrokken om toeristen van buiten de provincie- en landsgrenzen naar hier te lokken, maar de goed 600.000 Friezen worden nauwelijks als toerist gezien.

Zonde, meent Jeuring. Want juist als ook de inwoners hun eigen provincie beter leren kennen, ontstaat er een vliegwiel-effect. ,,Meer kennis en kennisuitwisseling maakt het mogelijk dat Friesland beter kan worden gepromoot en dat er meer geld in de sector wordt verdiend. Tegelijkertijd wordt ook de aantrekkelijkheid van Friesland als woon- en werkprovincie vergroot. Dat komt de leefbaarheid en ontwikkeling ten goede. Allemaal zijn we onderdeel van de regio, daar moet je proberen zo veel mogelijk uit te halen. Interactie is essentieel en toerisme kan daar een nog veel grotere rol in spelen.’’

Volgens Jeuring is toerisme een cultureel en sociologisch fenomeen. ,,Het beeld is dat het vooral exotisch moet zijn. Mensen zoeken op wat ze willen en ze koesteren bepaalde verwachtingen.’’ Dus trekken ze de bergen in, of zoeken ze verlaten strandjes waarbij ze uitgaan van warme en zonnige weersomstandigheden. ,,Het sturen van een kaartje of een bericht op sociale media geeft ze status.’’ En juist omdat je altijd nog die ene stad of ene plek in je directe omgeving kunt opzoeken, verzuimen mensen vaak om dicht bij huis in de huid van de toerist te kruipen, weet Jeuring.

Hoewel zijn onderzoek zich richt op Friesland, noemt Jeuring het gedrag rond toerisme een universeel verschijnsel. ,,Waarom is het ene gebied wel en het andere niet interessant? Dit is niet vanzelfsprekend, het is een keuze.’’ Hoewel opgegroeid in Friesland, kent de provincie ook voor Jeuring nog veel onbekende plekken, zo beseft hij. ,,Wat dichtbij is, wordt als bekend verondersteld. Bewoners worden te vaak niet uitgedaagd of aangesproken hier meer van te genieten of het te beleven. Terwijl er vaak zo veel meer is. Ondernemers, overheden, instanties als Merk Fryslân kunnen die kansen veel beter benutten. En inwoners van Friesland willen dat zelf ook wel, want ze zijn trots op hun omgeving en willen dit ook uitdragen.

Onderschat niet de kennis die de mensen van hun gebied hebben. Alle betrokkenen moeten bereid zijn meerdere rollen aan te nemen. Daarmee versterk je de beeldvorming en kan wat dichtbij is nieuwe betekenissen krijgen. Na de middelbare school studeerde Jeuring sociale psychologie in Groningen, waarna hij in Wageningen zijn master Leisure, Tourism and Environment behaalde. Hij is nu werkzaam in Amsterdam bij Hello Zuidas.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 02-06-2017

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.