Vooral hoogopgeleiden stoppen.

13 juni 2017
Laagopgeleiden roken niet alleen vaker, ze roken ook meer. Het aantal rokers in ons land daalt gestaag, maar hoe snel hangt onder meer af van het opleidingsniveau. Het aantal rokers daalt veel harder onder hoogopgeleiden dan onder laagopgeleiden. Onder mensen met een hoge opleiding is het percentage rokers in 25 jaar tijd zowat gehalveerd, onder laagopgeleiden daalde dat met ruim een kwart. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het RIVM en Trimbos.

Het aantal rokers daalt al jaren, maar de verschillen per opleidingsgroep worden steeds groter. Van de laagopgeleiden ouder dan 25 rookt nu nog 28 procent (in 1990 was dat 38), van de hoogopgeleiden 18 procent (was 34). Mensen met een lage opleiding roken niet alleen vaker, ze zijn gemiddeld ook de zwaarste rokers, blijkt uit de nieuwe cijfers. Van de laagopgeleide rokers steken de meesten dagelijks een sigaret op (87 procent), van de rokers met een universitaire opleiding is dat minder dan de helft.

Ook het percentage zware rokers (meer dan 20 sigaretten) is onder laagopgeleiden veel hoger. Van de groep mensen die alleen basisonderwijs heeft afgerond, is zeven procent een zware roker. Onder mensen met een universitaire opleiding is bijna niemand meer te vinden die nog dagelijks meer dan 20 sigaretten per dag rookt: dat is nog minder dan één procent van de hele groep. Volgens longarts Wanda de Kanter, die al jaren pleit voor meer rookpreventie, is de kennis onder laagopgeleiden te beperkt. ,,Het klinkt voor hoogopgeleiden misschien raar, maar een grote groep mensen denkt nog altijd dat het wel meevalt met de gevolgen van roken. En aangezien Nederland al zeven jaar geen grote anti-rookcampagne heeft gehad, wordt dat ook niet beter. Laagopgeleiden groeien ook vaker op in een omgeving waarin roken normaal is: ouders roken, op school wordt veel gerookt. Onder hoogopgeleiden is roken al jaren not done, zij worden er door hun omgeving op aangesproken.’’

De Kanter ziet nog een verklaring: het kost mensen in moeilijke sociale omstandigheden veel energie om hun gedrag te veranderen. ,,Als je laagopgeleid en werkloos bent, is het extra moeilijk om een verslavende gewoonte te doorbreken. Dat vergt veel energie, netwerk en kennis. Daar hebben mensen met een hoge opleiding meer beschikking over. Het is oneerlijk verdeeld.’’ Roken moet nog véél meer worden ontmoedigd dan nu gebeurt. De prijs van tabakswaar moet verder omhoog, de verkooppunten van sigaretten omlaag en nieuwe campagnes moeten mensen doordringen van de gevaren.

Zo sterven twee van de drie rokers aan de gevolgen van hun verslaving. Een kwart van hen al voordat ze met pensioen gaan. Een nieuw kabinet moet op dit terrein echt doorpakken, vindt de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek, het kankerinstituut in Amsterdam. De raad schreef gisteren een brief met deze oproep aan de nieuwe onderhandelaars bij de formatie van een nieuw kabinet. Ze noemen roken een van de heftigste verslavingen en vinden dat de tabaksindustrie op ‘schandelijke wijze’ hierop inspeelt, door intensieve marketing en een grenzeloze lobby. ,,De schuld van de verslaving ligt bij de tabaksindustrie, niet bij hen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt.” De raad wijst erop dat elke dag 55 mensen sterven aan ziekten door roken, zoals kanker en hart-en hersenziekten. En hoewel de hoge accijnzen op sigaretten de Staat veel geld opleveren, is het nadeel van alle rokers voor de samenleving per saldo toch groter. Zo worden de kosten voor de gezondheidszorg onbetaalbaar, staat in de brief.

Als mensen niet meer zouden roken, kan veel geld en tijd worden besteed aan andere zorg en onderzoek naar kankersoorten die niet vermijdbaar zijn. Als een pakje sigaretten 1 euro duurder wordt, zou er al 600 miljoen euro per jaar vrijkomen om te gebruiken voor onderzoek.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 31-05-2017

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.