Nederlandse automobilist derde van Europa.

21 april 2017
Nederlanders blijken tamelijk veilige chauffeurs. Ze maken zich relatief weinig schuldig aan allerlei gevaarlijk rijgedrag, zoals rijden zonder veiligheidsgordel, lezen onder het rijden, niet-handsfree bellen en sms’en of appen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van bureau Ipsos onder ruim twaalfduizend Europeanen in elf lidstaten van de Europese Unie.

In Europa neemt Nederland de derde plaats in op het lijstje van verantwoordelijke chauffeurs, na Zweden en Duitsland. Grieken kunnen worden gezien als de gevaarlijkste chauffeurs van Europa. Ze rijden het vaakst zonder gordel, blijven onnodig op de middenbaan hangen, nemen het vaakst de vluchtstrook en rijden daarnaast het vaakst oververmoeid of met drank op. Nederlanders menen dat onoplettendheid de belangrijkste oorzaak is van dodelijke ongelukken, Polen denken dat dat geldt voor dronkenschap of te hard rijden. Wie dreigt in te dommelen achter het stuur, kan het beste stoppen en een hazenslaapje doen, vinden de meeste ondervraagden. Ook praten met een passagier, koffie drinken en het raam opendraaien zijn veel genoemde methoden om wakker te blijven.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 10-04-2017

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.