Steeds meer Drenten in de problemen.

10 februari 2017
Drentse gemeenten kampen met de groei van het aantal inwoners dat onder financieel toezicht staat. Dat zadelt de gemeenten met steeds hogere kosten op. In Hoogeveen is het aantal inwoners onder financieel toezicht in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2016 stonden 325 inwoners onder financieel toezicht, in 2014 waren dat er nog 153.

De kosten die de gemeente daarvoor maakt groeien navenant. Van 201.172 euro in 2014 naar 437.889 in het afgelopen jaar. „Wij constateren dat er een toename is van onder bewindgestelden, dit is een landelijke tendens. Wij vinden dit een zorgelijke situatie”, reageert een woordvoerder van de gemeente Hoogeveen.

Ook in De Wolden en Meppel is het aantal inwoners onder bewindvoering meer dan verdubbeld. Emmen, dat er vorig jaar een geschatte 1,4 miljoen euro aan kwijt was, noemt het in de hand houden van de kosten een ‘topprioriteit’. Financieel toezicht, ofwel bewindvoering, is professionele hulp bij de administratie voor mensen die dit zelf niet meer kunnen. Een rechter legt bewindvoering op, de gemeente betaalt de steun uit de bijzondere bijstand. Sinds 1 januari is het makkelijker voor mensen met financiële problemen om een bewindvoerder te krijgen. Gemeenten hebben daar weinig invloed op, maar moeten wel een deel van de kosten betalen.

Daarnaast is de samenleving volgens een onderzoek uit augustus 2015 dermate complex geworden dat veel mensen hun financiën niet meer zelfstandig kunnen regelen. Verder is beslaglegging makkelijker geworden en geniet bewindvoering steeds meer bekendheid. Ook Assen kampt met de stijging. „De kosten van bewindvoering laten een zorgelijke ontwikkeling zien”, zegt woordvoerder Martin de Bruin. „Een steeds groter deel van het budget bijzondere bijstand gaat op aan deze kosten.” De Drentse gemeenten proberen de kosten nu te beperken door bijvoorbeeld naar budgetcoaching en schuldhulpverlening te verwijzen. Meer preventieve ondersteuning moet ervoor zorgen dat het aantal Drenten onder financieel toezicht op termijn afneemt.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 28-01-2017

 

 

 

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.